Joris Van den Bergh   Technical Writer - E-learning Developer - Multimedia Producer      E-commerce and Web-Developer - Sales - Trainer - Author
© 2014 Joris Van den Bergh

Multimedia

Ooit al eens een cursus op het internet gelezen welke bestond uit saaie webpagina’s?

Misschien heb je reeds een klassikale PowerPoint training gevolgd waarbij je bijna in slaap

viel? Of dacht je tijdens de training aan andere zaken dan het besproken onderwerp.

Kortom soms boeien lessen nu eenmaal niet. Een goed gebruik van multimedia kan hierin

verandering brengen.

 

"Eenmaal je in een cursus bent blootgesteld aan een

goed gebruik van multimedia , wil je dit steeds en

eenmaal je dit zelf gerealiseerd hebt, willen jouw

cursisten dit steeds.”

(Janet Clarey  in The value of multimedia in e-learning)

E-learning met multimedia (video en geluid) is aantrekkelijker, leuker en indringender dan

een saaie webpagina, bovendien is de kans groter dat de verstrekte informatie langer blijft

hangen en ook juist toegepast wordt. Met beeld en geluid kan je zoveel meer uitleggen in

minder tijd.

Er zijn talrijke toepassingen:

-          Stap voor stap tonen hoe software of bepaalde producten gebruikt moet worden.

-          Informeren over nieuwe te volgen procedures.

-          Aankondigingen van events of promotie van bepaalde diensten.

-          Officiële mededelingen van het management naar het personeel.

-          Beeldverslagen van door het bedrijf georganiseerde activiteiten.

-          Documentaires over de werking van het bedrijf.

Het is waar dat de productie van multimedia meer tijd vergt dan het schrijven van een A4-

tje. Toch zijn er mogelijkheden om de productiekost laag te houden en toch kwalitatief zeer

goede producties te realiseren die het prestige van jouw bedrijf aanzienlijk verhogen.

“Wat als één persoon een

volledige multimedia-

productie zou kunnen

realiseren?”

Zo iemand moet dan het script schrijven, de geluid- en beeldopnames verzorgen, de belichting en eventuele studio organiseren, zorgen voor de speciale effecten, de montage doen, becommentariëren en misschien ook muziek componeren en uitvoeren om geen problemen te krijgen met auteursrechten. Komaan, iemand vinden die dit allemaal alleen kan, dat bestaat niet. Toch wel, ik kan dat. Zo beschik ik over een verplaatsbare green-screen studio met professionele verlichting waarin opnames kunnen gemaakt worden die ik daarna met mijn 3D- software verwerk zodat het lijkt alsof de opnames in een professionele opnamestudio werden gerealiseerd. Een goedkope oplossing die toch het prestige van jouw bedrijf aanzienlijk doet toenemen. Het inspreken van teksten, het zorgen voor royalty free achtergrond muziek; kortom de volledige productie van A tot Z kan ik voor u realiseren. In de bijgevoegde film geef ik meer voorbeelden uit de praktijk.
Breng boodschappen indringender
Joris Van den Bergh   Technical Writer - E-learning Developer - Multimedia Producer      E-commerce and Web-Developer - Sales - Trainer - Author
© 2014 Joris Van den Bergh

Multimedia

Ooit al eens een cursus op het internet gelezen welke

bestond uit saaie webpagina’s? Misschien heb je reeds

een klassikale PowerPoint training gevolgd waarbij je

bijna in slaap viel? Of dacht je tijdens de training aan

andere zaken dan het besproken onderwerp.

Kortom soms boeien lessen nu eenmaal niet. Een goed

gebruik van multimedia kan hierin verandering

brengen.

 

"Eenmaal je in een cursus bent

blootgesteld aan een goed

gebruik van multimedia , wil je

dit steeds en eenmaal je dit zelf

gerealiseerd hebt, willen jouw

cursisten dit steeds.”

(Janet Clarey  in The value of multimedia in e-

learning)

E-learning met multimedia (video en geluid) is

aantrekkelijker, leuker en indringender dan een saaie

webpagina, bovendien is de kans groter dat de

verstrekte informatie langer blijft hangen en ook juist

toegepast wordt. Met beeld en geluid kan je zoveel

meer uitleggen in minder tijd.

Er zijn talrijke toepassingen:

-          Stap voor stap tonen hoe software of bepaalde

producten gebruikt moet worden.

-          Informeren over nieuwe te volgen procedures.

-          Aankondigingen van events of promotie van

bepaalde diensten.

-          Officiële mededelingen van het management

naar het personeel.

-          Beeldverslagen van door het bedrijf

georganiseerde activiteiten.

-          Documentaires over de werking van het

bedrijf.

Het is waar dat de productie van multimedia meer tijd vergt dan het schrijven van een A4-

tje. Toch zijn er mogelijkheden om de productiekost laag te houden en toch kwalitatief zeer

goede producties te realiseren die het prestige van jouw bedrijf aanzienlijk verhogen.

“Wat als één persoon een

volledige multimedia-

productie zou kunnen

realiseren?”

Zo iemand moet dan het script schrijven, de geluid- en beeldopnames verzorgen, de belichting en eventuele studio organiseren, zorgen voor de speciale effecten, de montage doen, becommentariëren en misschien ook muziek componeren en uitvoeren om geen problemen te krijgen met auteursrechten. Komaan, iemand vinden die dit allemaal alleen kan, dat bestaat niet. Toch wel, ik kan dat. Zo beschik ik over een verplaatsbare green-screen studio met professionele verlichting waarin opnames kunnen gemaakt worden die ik daarna met mijn 3D- software verwerk zodat het lijkt alsof de opnames in een professionele opnamestudio werden gerealiseerd. Een goedkope oplossing die toch het prestige van jouw bedrijf aanzienlijk doet toenemen. Het inspreken van teksten, het zorgen voor royalty free achtergrond muziek; kortom de volledige productie van A tot Z kan ik voor u realiseren. In de bijgevoegde film geef ik meer voorbeelden uit de praktijk.
Breng boodschappen indringender

hits counter

Joris Van den Bergh   Technical Writer - E-learning Developer - Multimedia Producer      E-commerce and Web-Developer - Sales - Trainer - Author
© 2014 Joris Van den Bergh

Multimedia

Ooit al eens een cursus op het internet gelezen welke bestond uit saaie

webpagina’s? Misschien heb je reeds een klassikale PowerPoint training gevolgd

waarbij je bijna in slaap viel? Of dacht je tijdens de training aan andere zaken

dan het besproken onderwerp.

Kortom soms boeien lessen nu eenmaal niet. Een goed gebruik van multimedia

kan hierin verandering brengen.

 

"Eenmaal je in een cursus bent blootgesteld

aan een goed gebruik van multimedia , wil je

dit steeds en eenmaal je dit zelf gerealiseerd

hebt, willen jouw cursisten dit steeds.”

(Janet Clarey  in The value of multimedia in e-learning)

E-learning met multimedia (video en geluid) is aantrekkelijker, leuker en

indringender dan een saaie webpagina, bovendien is de kans groter dat de

verstrekte informatie langer blijft hangen en ook juist toegepast wordt. Met

beeld en geluid kan je zoveel meer uitleggen in minder tijd.

Er zijn talrijke toepassingen:

-          Stap voor stap tonen hoe software of bepaalde producten gebruikt moet

worden.

-          Informeren over nieuwe te volgen procedures.

-          Aankondigingen van events of promotie van bepaalde diensten.

-          Officiële mededelingen van het management naar het personeel.

-          Beeldverslagen van door het bedrijf georganiseerde activiteiten.

-          Documentaires over de werking van het bedrijf.

Het is waar dat de productie van multimedia meer tijd vergt dan het schrijven

van een A4-tje. Toch zijn er mogelijkheden om de productiekost laag te houden

en toch kwalitatief zeer goede producties te realiseren die het prestige van

jouw bedrijf aanzienlijk verhogen.

“Wat als één persoon een volledige multimedia-

productie zou kunnen realiseren?”

Zo iemand moet dan het script schrijven, de geluid- en beeldopnames verzorgen, de belichting en eventuele studio organiseren, zorgen voor de speciale effecten, de montage doen, becommentariëren en misschien ook muziek componeren en uitvoeren om geen problemen te krijgen met auteursrechten. Komaan, iemand vinden die dit allemaal alleen kan, dat bestaat niet. Toch wel, ik kan dat. Zo beschik ik over een verplaatsbare green-screen studio met professionele verlichting waarin opnames kunnen gemaakt worden die ik daarna met mijn 3D-software verwerk zodat het lijkt alsof de opnames in een professionele opnamestudio werden gerealiseerd. Een goedkope oplossing die toch het prestige van jouw bedrijf aanzienlijk doet toenemen. Het inspreken van teksten, het zorgen voor royalty free achtergrond muziek; kortom de volledige productie van A tot Z kan ik voor u realiseren. In de bijgevoegde film geef ik meer voorbeelden uit de praktijk.
Breng boodschappen indringender