Joris Van den Bergh   Technical Writer - E-learning Developer - Multimedia Producer      E-commerce and Web-Developer - Sales - Trainer - Author
© 2014 Joris Van den Bergh

E-learning

 

"The return on investment for e-learning at Cisco is

900 percent per course.”

(Sisco in Workforce)

Ooit al eens bestaande werkwijzen tot vervelens toe moeten uitleggen?  Heb je medewerkers

ingewikkelde procedures moeten aanleren en was niet iedereen even vlot mee? Was je ooit

op verplaatsing en moest je snel weten hoe bepaalde producten gebruikt worden of wou je

jouw geheugen over bepaalde procedures even opfrissen op het ogenblik dat het jou

uitkwam, maar bracht niets jou duidelijkheid?

Enige tijd geleden haalde een internationaal bedrijf al haar medewerkers wereldwijd terug

naar België om een aanvullende klassikale opleiding te krijgen over een door hen gebruikt

softwarepakket. De kosten (reiskosten, transfers, maaltijdvergoedingen, verwarming

klaslokalen, bezoldiging leerkracht, verlies aan werkuren, afdrukken documentatie, …)

hiervan waren aanzienlijk om maar niet te spreken over de negatieve milieuafdruk die dit

teweegbracht.  Het is duidelijk dat e-learning hiervoor meer aangewezen was.

Dit zijn enkele voordelen van e-learning:

Kostenbesparend In   tegenstelling   tot   klassikale   opleidingen   die   telkens   geld   kosten   wanneer   men   de   cursus opnieuw organiseert, is e-learning praktisch gratis nadat deze gerealiseerd werd. Indringender en op eigen tempo E-learning kan gevolgd worden waar en wanneer men dat wenst en biedt de mogelijkheid de cursus te stoppen en zelfs even terug te gaan, indien men iets niet goed begrijpt. Dit in tegenstelling tot klassikale opleidingen, waar men het als heel gênant beschouwd de leerkracht om herhaling te vragen wetende dat dit andere leerlingen als storend kan overkomen en het tempo van de opleiding kan vertragen. Met e-learning zal men de stof dus beter begrijpen en daardoor ook met meer vertrouwen toepassen. Het gaat sneller vooruit. Volgens Jennifer Salopek in "Training and Development Magazine," kennen studenten via e- learning hun stof 50% sneller dan via traditionele cursussen. Dit komt omdat men via e- learning delen van de cursus die men reeds onder de knie heeft, sneller kan overlopen of zelfs overslaan.

“Wat als je iemand kon vinden

die e-learning modules kan

maken, deze verrijken met

multimedia en die een een site

kan opzetten waarop deze

producties beschikbaar gesteld

kunnen worden? ”

Wow. Zo’n multifunctioneel iemand die kan schrijven, video’s realiseren en bovendien voldoende van webontwikkeling weet om een e-learningplatform op te zetten en te beheren. Waar moet je die zoeken? Hallo, hier ben ik. Ik kan dat. Ik heb dat al jaren gedaan. Ik heb ervaring met Adobe Captivate, Articulate Storyline en de platformen eFront en Moodle.   Ik kan je helpen een e-learning systeem op te zetten, het beheer ervan uitvoeren en content ervoor creëren, al dan niet met geïntegreerde multimedia. Gezien er heel wat open source projecten beschikbaar zijn, hoeft dit zelfs niet zo duur te zijn. Ik kan je ook helpen jouw leerkrachten met e-learning op weg te helpen zodat zij in staat zullen zijn autonoom van dit medium gebruik te maken om hun cursussen te geven.
Maak leren weer boeiend
Consistent. Bij klassikale opleidingen maakt men niet steeds gebruik van dezelfde leerkrachten waardoor er kleine verschillen kunnen ontstaan in de interpretatie van de stof. Meestal is dit niet dramatisch, maar voor sommige processen kan dit cruciaal zijn. E-learning elimineert nuances. De cursus is wat ze is en is steeds en voor iedereen dezelfde. Makkelijk en sneller aanpasbaar Zodra een nieuwe procedure van toepassing is, een nieuwe update uitgebracht wordt of een nieuw product beschikbaar is, kan men snel aanpassingen aan het e-learning programma uitvoeren en meteen beschikbaar stellen. In tegenstelling tot klassikale opleidingen die steeds over tijd ingepland moeten worden. Individueler en intensiever Via e-learning kan je makkelijk bijkomende documentatie, afbeeldingen en multimedia bestanden beschikbaar stellen die elke cursist naar eigen behoefte kan raadplegen. Deze heeft dan de mogelijkheid om al dan niet dieper op een bepaald onderwerp in te gaan. Dit heeft tot gevolg dat de cursist met meer belangstelling de cursus zal volgen en daardoor ook meer tevreden zal zijn. Met talrijke gereedschappen voor opvolging Door het implementeren van testen kan men zien wie de cursus gevolgd heeft, wat men ervan begrepen heeft en wie erin uitblinkt. Deze informatie kan voor HR en marketing en scholing uitermate nuttig zijn. Hoewel de aanpak van een e-learning cursus verschilt van een traditionele training, hoeft het opzetten ervan niet duurder te zijn. Of de leerkracht zijn les opmaakt voor een klassikale training of e-learning maakt niet zoveel verschil uit.
Joris Van den Bergh   Technical Writer - E-learning Developer - Multimedia Producer      E-commerce and Web-Developer - Sales - Trainer - Author
© 2014 Joris Van den Bergh

E-learning

 

"The return on investment for

e-learning at Cisco is 900

percent per course.”

(Sisco in Workforce)

Ooit al eens bestaande werkwijzen tot vervelens toe

moeten uitleggen?  Heb je medewerkers ingewikkelde

procedures moeten aanleren en was niet iedereen

even vlot mee? Was je ooit op verplaatsing en moest

je snel weten hoe bepaalde producten gebruikt

worden of wou je jouw geheugen over bepaalde

procedures even opfrissen op het ogenblik dat het jou

uitkwam, maar bracht niets jou duidelijkheid?

Enige tijd geleden haalde een internationaal bedrijf al

haar medewerkers wereldwijd terug naar België om

een aanvullende klassikale opleiding te krijgen over

een door hen gebruikt softwarepakket. De kosten

(reiskosten, transfers, maaltijdvergoedingen,

verwarming klaslokalen, bezoldiging leerkracht,

verlies aan werkuren, afdrukken documentatie, …)

hiervan waren aanzienlijk om maar niet te spreken

over de negatieve milieuafdruk die dit teweegbracht. 

Het is duidelijk dat e-learning hiervoor meer

aangewezen was.

Dit zijn enkele voordelen van e-learning:

Kostenbesparend In   tegenstelling   tot   klassikale   opleidingen   die   telkens geld     kosten     wanneer     men     de     cursus     opnieuw organiseert,   is   e-learning   praktisch   gratis   nadat   deze gerealiseerd werd. Indringender en op eigen tempo E-learning kan gevolgd worden waar en wanneer men dat wenst en biedt de mogelijkheid de cursus te stoppen en zelfs even terug te gaan, indien men iets niet goed begrijpt. Dit in tegenstelling tot klassikale opleidingen, waar men het als heel gênant beschouwd de leerkracht om herhaling te vragen wetende dat dit andere leerlingen als storend kan overkomen en het tempo van de opleiding kan vertragen. Met e-learning zal men de stof dus beter begrijpen en daardoor ook met meer vertrouwen toepassen. Het gaat sneller vooruit. Volgens Jennifer Salopek in "Training and Development Magazine," kennen studenten via e-learning hun stof 50% sneller dan via traditionele cursussen. Dit komt omdat men via e-learning delen van de cursus die men reeds onder de knie heeft, sneller kan overlopen of zelfs overslaan.

“Wat als je iemand kon

vinden die e-learning

modules kan maken, deze

verrijken met multimedia

en die een een site kan

opzetten waarop deze

producties beschikbaar

gesteld kunnen worden? ”

Wow. Zo’n multifunctioneel iemand die kan schrijven, video’s realiseren en bovendien voldoende van webontwikkeling weet om een e- learningplatform op te zetten en te beheren. Waar moet je die zoeken? Hallo, hier ben ik. Ik kan dat. Ik heb dat al jaren gedaan. Ik heb ervaring met Adobe Captivate, Articulate Storyline en de platformen eFront en Moodle.   Ik kan je helpen een e-learning systeem op te zetten, het beheer ervan uitvoeren en content ervoor creëren, al dan niet met geïntegreerde multimedia. Gezien er heel wat open source projecten beschikbaar zijn, hoeft dit zelfs niet zo duur te zijn. Ik kan je ook helpen jouw leerkrachten met e-learning op weg te helpen zodat zij in staat zullen zijn autonoom van dit medium gebruik te maken om hun cursussen te geven.
Maak leren weer boeiend
Consistent. Bij klassikale opleidingen maakt men niet steeds gebruik van dezelfde leerkrachten waardoor er kleine verschillen kunnen ontstaan in de interpretatie van de stof. Meestal is dit niet dramatisch, maar voor sommige processen kan dit cruciaal zijn. E-learning elimineert nuances. De cursus is wat ze is en is steeds en voor iedereen dezelfde. Makkelijk en sneller aanpasbaar Zodra een nieuwe procedure van toepassing is, een nieuwe update uitgebracht wordt of een nieuw product beschikbaar is, kan men snel aanpassingen aan het e-learning programma uitvoeren en meteen beschikbaar stellen. In tegenstelling tot klassikale opleidingen die steeds over tijd ingepland moeten worden. Individueler en intensiever Via e-learning kan je makkelijk bijkomende documentatie, afbeeldingen en multimedia bestanden beschikbaar stellen die elke cursist naar eigen behoefte kan raadplegen. Deze heeft dan de mogelijkheid om al dan niet dieper op een bepaald onderwerp in te gaan. Dit heeft tot gevolg dat de cursist met meer belangstelling de cursus zal volgen en daardoor ook meer tevreden zal zijn. Met talrijke gereedschappen voor opvolging Door het implementeren van testen kan men zien wie de cursus gevolgd heeft, wat men ervan begrepen heeft en wie erin uitblinkt. Deze informatie kan voor HR en marketing en scholing uitermate nuttig zijn. Hoewel de aanpak van een e-learning cursus verschilt van een traditionele training, hoeft het opzetten ervan niet duurder te zijn. Of de leerkracht zijn les opmaakt voor een klassikale training of e-learning maakt niet zoveel verschil uit.

hits counter

Joris Van den Bergh   Technical Writer - E-learning Developer - Multimedia Producer      E-commerce and Web-Developer - Sales - Trainer - Author
© 2014 Joris Van den Bergh

E-learning

 

"The return on investment for e-learning at

Cisco is 900 percent per course.”

(Sisco in Workforce)

Ooit al eens bestaande werkwijzen tot vervelens toe moeten uitleggen?  Heb je

medewerkers ingewikkelde procedures moeten aanleren en was niet iedereen

even vlot mee? Was je ooit op verplaatsing en moest je snel weten hoe bepaalde

producten gebruikt worden of wou je jouw geheugen over bepaalde procedures

even opfrissen op het ogenblik dat het jou uitkwam, maar bracht niets jou

duidelijkheid?

Enige tijd geleden haalde een internationaal bedrijf al haar medewerkers

wereldwijd terug naar België om een aanvullende klassikale opleiding te krijgen

over een door hen gebruikt softwarepakket. De kosten (reiskosten, transfers,

maaltijdvergoedingen, verwarming klaslokalen, bezoldiging leerkracht, verlies

aan werkuren, afdrukken documentatie, …) hiervan waren aanzienlijk om maar

niet te spreken over de negatieve milieuafdruk die dit teweegbracht.  Het is

duidelijk dat e-learning hiervoor meer aangewezen was.

Dit zijn enkele voordelen van e-learning:

Kostenbesparend In   tegenstelling   tot   klassikale   opleidingen   die   telkens   geld   kosten   wanneer   men de    cursus    opnieuw    organiseert,    is    e-learning    praktisch    gratis    nadat    deze gerealiseerd werd. Indringender en op eigen tempo E-learning kan gevolgd worden waar en wanneer men dat wenst en biedt de mogelijkheid de cursus te stoppen en zelfs even terug te gaan, indien men iets niet goed begrijpt. Dit in tegenstelling tot klassikale opleidingen, waar men het als heel gênant beschouwd de leerkracht om herhaling te vragen wetende dat dit andere leerlingen als storend kan overkomen en het tempo van de opleiding kan vertragen. Met e-learning zal men de stof dus beter begrijpen en daardoor ook met meer vertrouwen toepassen. Het gaat sneller vooruit. Volgens Jennifer Salopek in "Training and Development Magazine," kennen studenten via e-learning hun stof 50% sneller dan via traditionele cursussen. Dit komt omdat men via e-learning delen van de cursus die men reeds onder de knie heeft, sneller kan overlopen of zelfs overslaan.

“Wat als je iemand kon vinden die e-learning modules

kan maken, deze verrijken met multimedia en die een

een site kan opzetten waarop deze producties

beschikbaar gesteld kunnen worden? ”

Wow. Zo’n multifunctioneel iemand die kan schrijven, video’s realiseren en bovendien voldoende van webontwikkeling weet om een e- learningplatform op te zetten en te beheren. Waar moet je die zoeken? Hallo, hier ben ik. Ik kan dat. Ik heb dat al jaren gedaan. Ik heb ervaring met Adobe Captivate, Articulate Storyline en de platformen eFront en Moodle.   Ik kan je helpen een e-learning systeem op te zetten, het beheer ervan uitvoeren en content ervoor creëren, al dan niet met geïntegreerde multimedia. Gezien er heel wat open source projecten beschikbaar zijn, hoeft dit zelfs niet zo duur te zijn. Ik kan je ook helpen jouw leerkrachten met e- learning op weg te helpen zodat zij in staat zullen zijn autonoom van dit medium gebruik te maken om hun cursussen te geven.
Maak leren weer boeiend
Consistent. Bij klassikale opleidingen maakt men niet steeds gebruik van dezelfde leerkrachten waardoor er kleine verschillen kunnen ontstaan in de interpretatie van de stof. Meestal is dit niet dramatisch, maar voor sommige processen kan dit cruciaal zijn. E-learning elimineert nuances. De cursus is wat ze is en is steeds en voor iedereen dezelfde. Makkelijk en sneller aanpasbaar Zodra een nieuwe procedure van toepassing is, een nieuwe update uitgebracht wordt of een nieuw product beschikbaar is, kan men snel aanpassingen aan het e-learning programma uitvoeren en meteen beschikbaar stellen. In tegenstelling tot klassikale opleidingen die steeds over tijd ingepland moeten worden. Individueler en intensiever Via e-learning kan je makkelijk bijkomende documentatie, afbeeldingen en multimedia bestanden beschikbaar stellen die elke cursist naar eigen behoefte kan raadplegen. Deze heeft dan de mogelijkheid om al dan niet dieper op een bepaald onderwerp in te gaan. Dit heeft tot gevolg dat de cursist met meer belangstelling de cursus zal volgen en daardoor ook meer tevreden zal zijn. Met talrijke gereedschappen voor opvolging Door het implementeren van testen kan men zien wie de cursus gevolgd heeft, wat men ervan begrepen heeft en wie erin uitblinkt. Deze informatie kan voor HR en marketing en scholing uitermate nuttig zijn. Hoewel de aanpak van een e-learning cursus verschilt van een traditionele training, hoeft het opzetten ervan niet duurder te zijn. Of de leerkracht zijn les opmaakt voor een klassikale training of e-learning maakt niet zoveel verschil uit.